มุมงานวิจัย
ดร.ปัญญา ศิริโชติ
มิ่งขวัญ ศิริโชติ บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงของผู
อ.มิ่งขวัญ ศิริโชติ นักวิจัยร่วม : การพัฒนาองค์ความรู้และพัฒ
รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดรการเขียนข้อเสนอโครงการวิทยานิพ
สจรส.ม.อ - แนวทางการวางและเขียนโครงร่างงานวิจัย/วิทยานิพนธ์อ
ศัพท์ตำแหน่งทางการศึกษาโดย ดร. จันทร์พา ทัดภูธร (อ.ต้อย)
รวมศัพท์วิชาการเป็น ภาษาอังกฤษโดย ดร.จันทร์พา ทัดภูธร ( อ.ต้
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/10/2013
ปรับปรุง 24/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 259132
Page Views 335090
ประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัว

นางมิ่งขวัญ  ศิริโชติ   ตำแหน่งครู     วิทยฐานะเชี่ยวชาญ    

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  (อายุราชการ 33  ปี)

สถานที่ทำงาน  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

 ประวัติการศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต ( บรรณารักษศาสตร์ )  

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา )  

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)  สุขภาพดีสร้างได้ด้วยตนเอง