มุมงานวิจัย
ดร.ปัญญา ศิริโชติ
มิ่งขวัญ ศิริโชติ บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงของผู
อ.มิ่งขวัญ ศิริโชติ นักวิจัยร่วม : การพัฒนาองค์ความรู้และพัฒ
รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดรการเขียนข้อเสนอโครงการวิทยานิพ
สจรส.ม.อ - แนวทางการวางและเขียนโครงร่างงานวิจัย/วิทยานิพนธ์อ
ศัพท์ตำแหน่งทางการศึกษาโดย ดร. จันทร์พา ทัดภูธร (อ.ต้อย)
รวมศัพท์วิชาการเป็น ภาษาอังกฤษโดย ดร.จันทร์พา ทัดภูธร ( อ.ต้
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/10/2013
ปรับปรุง 24/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 259136
Page Views 335094
งานประกันคุณภาพการศึกษา
เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 11 ตุลาคม 2559
คำสั่งงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558
file word รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558
PDFรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558
ข้อมูล คะแนนและสรุปผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558
ปฏิทินปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปีการศึกษา
ประกาศมาตรฐานการศึกษา และ ประกาศค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2557
ผลการประเมินจาก สมศ.รอบสาม 2554
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
คำอธิบายระดับคุณภาพมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (6มาตรฐาน 26 ตัวบ่งชี้)
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
คำสั่งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
ประกาศมาตรฐานการศึกษา และ ประกาศค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2557
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/2

สุขภาพดีสร้างได้ด้วยตนเอง